[Email] Bericht van het  Prins Bernhard Cultuurfonds 22-1-2010

Geld geven

Modern mecenaat juist nu

De nieuwe regering streeft naar sanering van overheidsfinanciën en gaat fors bezuinigen. Onder meer op cultuur en natuurbehoud in Nederland, de werkterreinen van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Wij blijven daar onverminderd in investeren!

Het Cultuurfonds werkt zonder subsidies van Rijk, provincies of gemeentes. Voorgenomen kortingen op cultuur en natuurbehoud raken ons dus niet direct. In discussies daarover zult u dan ook weinig van ons horen. Liever bemoeien we ons met het oplossen van de actuele problemen. Dat doen we door fondsen te werven die direct ten goede komen aan bijzondere projecten en bevlogen talenten.

Het Cultuurfonds is al 70 jaar gespecialiseerd in particulier mecenaat. Giften, groot en klein, stellen ons in staat jaarlijks meer dan 3.500 projecten te ondersteunen. Wie zorg voor cultuur en natuurbehoud in ons land behalve als overheidstaak ook als eigen verantwoordelijkheid beschouwt, kan daar via ons aan bijdragen. Juist nu!

Met vriendelijke groet,

Adriana Esmeijer,
directeur Prins Bernhard Cultuurfonds