Belgie: De campagne startte op tijdens de Cultuurmarkt in augustus 2013 en loopt tot aan de verkiezingen in mei 2014.

Mijn Dagelijkse Portie Kunst – De bedoeling van de campagne is om de rijkdom van de kunst en de kunstensector in een positief daglicht te plaatsen.
Mijn Dagelijkse Portie Kunst – verwijst in de eerste plaats naar de noodzaak van kunst in de samenleving: kunst als een vorm van ademruimte, speelruimte, discussieruimte, experimenteerruimte, ontmoetingsruimte,…
De naam verwijst eveneens naar het gegeven dat we iedere dag – vaak zonder het ten volle te beseffen – in contact komen met kunst. Via radio, televisie, film, architectuur, openbare ruimte, lectuur,… De impact daarvan op onze perceptie van de werkelijkheid is groot. Kunsten in de brede zin van het woord zijn allesbehalve elitair en hermetisch. Integendeel. Ze zijn alledaags: ze stimuleren onze verbeelding en helpen ons daardoor vorm te geven aan ons bestaan.

Lees meer..