‘Mes in kunst en cultuur is miljardenrisico’ 02 dec 10

(..) Samen met Atlas voor Gemeenten zet het Centraal Planbureau in de vanmiddag gepresenteerde studie Stad en land uiteen wat de enorme grondprijsverschillen tussen gemeenten verklaart. Voor een aanzienlijk deel blijken die waardeverschillen te verklaren uit het cultureel voorzieningenaanbod.

Zo komt de bijdrage van concerten en theatervoorstellingen op de grondprijs in hartje Amsterdam neer op 525 euro per vierkante meter grond – zo’n 15 procent van de totale grondprijs. Een verschraling van het culturele aanbod drukt de grondprijs en schaadt de lokale economie. (..)

Volgens Teulings zullen de grondprijsverschillen tussen die twee regio’s en de rest van Nederland alleen maar verder toenemen. In die agglomeraties komt de kenniseconomie tot bloei en is het rendement op investeringen – althans de kans erop – het grootst.

Bekijk hier het onderzoek van het CPB (pdf).