Lees ook een s dit artikel: Volkskrant 19-11-2010

Paranoia is in de partij-gelederen toegeslagen: Martin Bosma ‘wil absoluut geen ledenstructuur. ‘Straks vertellen de leden ons dat de islam heus wel een godsdienst is en dat 2 paspoorten wel aanvaardbaar zijn. Infiltraties zullen aan de orde van de dag zijn’.  Bosma stelt bang te zijn dat ‘linkse actievoerders (bijvoorbeeld kunstenaars)‘ lid zullen worden van de PVV.’

KunstKlimaat zegt: zodra er een ledenstructuur ontstaat in de PVV worden alle kunstenaar lid en laten hun stem horen! Leve de democratie! Of werken we daarmee en dictatuur juist in de hand????? Of gaan ze nu bij voorbaat geen open ledenstructuur instelln???- Dilemma’s van deze tijd…
Op Fora werd het door PVV stemmers overigens al veel eerder geopperd ‘ links zou -al jaren geleden- hebben geïnfiltreerd in de PVV om hen nu zwart te kunnen maken’

‘Bosma vindt dat een ledenstructuur geen democratie oplevert, maar als een molensteen om de nek van de partij zal hangen. Dit zal er volgens hem voor zorgen dat de PVV haar electorale potentieel niet kan uitbuiten.’

Lees ook Parool 19-11-2010 ‘Iedereen moet eerst langs Geert’

‘DEN HAAG – Tweede Kamerleden van CDA en VVD hekelen de moeizame samenwerking met collega’s van de PVV. Alles moet langs Geert Wilders, anders mogen ze geen standpunt innemen. ‘

‘Dat vertraagt het overleg enorm, zeggen CDA- en VVD-Kamerleden die niet met naam willen worden genoemd’