maandag 22 november · 16:00 – 19:00

Locatie De Korenbeurs

Lange Haven 145
Schiedam, Netherlands

Gemaakt door:

Meer informatie
Actie tegen de bezuinigingsmaatregelen op kunst en cultuur van het nieuwe kabinet.

20 november t/m 19 december 2010

Meer dan veertig Nederlandse kunstenaars verklaren zich solidair en verenigen zich op ludieke wijze binnen de tentoonstelling Solidarid’art en maken gezamenlijk een statement in de richting van de politiek en het bredere publiek in reactie op de door de nieuwe regering aangekondigde bezuinigingsmaatregelen binnen dekunst- en cultuursector. De deelnemende kunstenaars bezuinigen als reactie op de bezuinigingsplannen, op hun artistieke expressieve capaciteiten binnen de tentoonstelling Solidarid’art.

Zoals verwacht is tijdens de onderhandelingen voor de vorming van het nieuwe kabinet van VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV, afgesproken zwaar te bezuinigen op kunst en cultuur. Het nieuwe kabinet heeft een desastreus regeerakkoord aangekondigd waarbinnen zij onevenredig op de kunst- en cultuurbegroting bezuinigen. Er wordt gesproken over bezuinigingen van méér dan 200 miljoen euro, ofwel 21% op het kunst -en cultuurbudget. Hoewel het voor de hand ligt dat binnen de totale bezuinigingen ook op kunst en cultuur moet worden bezuinigd, vraagt dit kabinet aan de cultuursector een onredelijk groter deel in te leveren dan aan overige sectoren. De rigoureuze en eenzijdige manier waarop het nieuwe kabinet wil bezuinigen op kunst en cultuur zal een grote en blijvende schade aanrichten aan deze sector, terwijl de bezuinigingen verhoudingsgewijs slechts een fractie opleveren in relatie tot de totale aangekondigde bezuinigingen op de overheidsbegroting. Een opzienbarend en tevens zorgwekkend aspect is dat de regeringspartijen van het nieuwe kabinet met de bezuinigingsmaatregelen op de cultuursector deels in strijd handelen met het concept regeerakkoord, waarin deze partijen aangeven cultureel ondernemerschap waar mogelijk te willen stimuleren. Met dit regeerakkoord krijgt het adagium van Thorbecke: “kunst is geen regeringszaak” een bijzondere nieuwe historische betekenis met ongekende gevolgen voor de kwaliteit van de samenleving.

Graag nodigen wij u uit voor de opening van de tentoonstelling Solidarid’art op 20 november aanstaande om 16.00 uur in de Korenbeurs aan de Lange Haven 145 in Schiedam.

De tentoonstelling “Solidarid’art” wordt officiëel geopend op zaterdag 20 november om 16.00 uur in Kunstcentrum Korenbeurs (io) aan de Lange Haven 145 in Schiedam. Namens het bestuur van het Beroepsvereniging Beeldend Kunstenaars Nederland (BBK) zal Julio Moreno Robles het woord voeren.

De muzikale omlijsting van deze opening zal op een meer dan passende wijze verzorgd worden door “het Stilte Collectief”.

participerende kunstenaars:

Ad Arma, Sven Bakker, Arthur Bernard, Suzanne Bo, Broeri, Willem van Buijtenen, Mia van der Burg, Caskraker, Maarten Dedroog, Johan Dielemans, Nikolaj Dielemans, Gerard Extra, Jaap Gerritse, Liesbeth van Ginneken, Theo Gootjes, Miquel Gonzales, Truus Groen, Ab den Haan, Irene Ter Haar, Pim van Halem, Willem van Hest, Machteld van Joolingen, Casper van der Kaaij, Ruud Kenter, Bart Koppe, Jim Kriens, Melanie Kutzke, Cor Litjens, Hans Mader, Martin Meerwijk, Julio Moreno Robles, New Sense Media, Ingrid van den Oord, Rick Rietveld, Stilte Collectief, Jacques Tange, John Valk, Anton Vrede, Ron Weijers, Pieter Zandvliet en anderen.

Deze tentoonstelling is tot stand gekomen op initiatief van het 10dence art collective (www.10dencegallery.com) en de ondersteuning van Beroepsvereniging van Beeldend Kunstenaars – BBK Nederland(www.BBKnet.nl), EXTO (www.exto.nl), WTC Schiphol Art Center en Kunstcentrum Korenbeurs (io). Met dank aan Studio Pulchri Den Haag voor haar medewerking.