Misschien wat laat maar toch nog dit:

Ministerie van Financien 20-10-2010

‘AAN DE KONINGIN’

‘De Afdeling adviseert in de toelichting alsnog te motiveren waarom de argumenten diedestijds zijn gehanteerd voor het onder het verlaagde BTW-tarief brengen vanpodiumkunsten en kunst en antiek, thans geen opgeld meer doen en daarbij deoverbrenging naar het algemene BTW-tarief te plaatsen in het bredere perspectief vande plaats van de BTW, al dan niet met een uniform BTW-tarief, in de huidigebelastingmix. De Afdeling adviseert tevens in de toelichting te motiveren waarom, nuandere vormen van ontspanning, zoals circussen, dierentuinen, bioscopen ensportwedstrijden, onder het verlaagde tarief blijven vallen, podiumkunsten wel wordenovergebracht naar het algemene tarief.’

Download No.W06.10.0502/III