KUNSTACTIE IN DEN HAAG NIET TOEGESTAAN
De actie die de Haagse Kunstinstellingen wilden houden op 20 november
a.s. in het kader van de landelijke campagne Nederland Schreeuwt om
Cultuur wordt niet toegestaan. Alle Haagse kunstinstellingen en hun
publiek zouden samenkomen op het Plein van 22:30u tot 0:00u op
zaterdagavond. Om 23:59u zou een trompettist van het Residentie Orkest
'The Last Post' blazen, waarna 1 minuut stilte zou volgen. Via de
burgemeester is te kennen gegeven dat er absoluut niet in het donker
mag worden gedemonstreerd. De Haagse actie, die het sluitstuk van een
dag vol acties in het hele land had moeten zijn, wijkt daarom uit naar
Theater aan het Spui.

In plaats van naar het Plein zullen bezoekers van Crossing Border,
Residentie Orkest, Korzo, Diligentia en andere theaters naar Theater
aan het Spui worden geleid. Wie toch naar het Plein komt, wordt ook
naar Theater aan het Spui verwezen. Aldaar zal de trompettist om
23:59u alsnog 'The Last Post' aanheffen. Iedereen is welkom om dit
moment met ons te delen en kracht bij te zetten.  ENZ.

Wat is dit voor totale onzin hieraan gehoor te geven? Straks worden
alle demonstraties verboden in Nederland. Dat moment is niet meer
zover weg.
Bron: Gaston Horn? Jose Anne Berk via mail

Trouw 20-11-2010