‘Kunst en cultuur zijn belangrijke onderdelen van ons leven.  Een overgrote meerderheid van de Nederlanders vindt dat kunst en cultuur voor iedereen van belang is. En bijna iedereen vindt het belangrijk dat kinderen daarmee in aanraking komen.  71% vindt bovendien dat de overheidsuitgaven aan kunst en cultuur niet te hoog zijn. Hieruit blijkt dat het draagvlak voor kunst en cultuur bij het Nederlandse publiek groter is dan algemeen wordt aangenomen.’

‘Dit zijn de belangrijkste conclusies uit een onderzoek van Motivaction, uitgevoerd in opdracht van de stichting Cultuur-Ondernemen, naar de rol en betekenis van kunst en cultuur in het dagelijkse leven van de Nederlandse bevolking.’

lees het hele artikel op de site van Cultuur – Ondernemen >>>

tevens is het volledige onderzoek bij hen te downloaden