Wij hopen dat Groen Links het PlatformZonderKunstenaarsGeenKunst wil steunen bij het behoud van de WWIK.

Verder is het essentieel dat de BTW op kunstverkopen niet wordt verhoogd.

En dat de Goededoelenaftrek gehandhaafd blijft.

In 1983 was er nog 130 miljoen gulden voor kunstenaars in de BKR.

Als nu ook de WWIK (25 miljoen) wordt geschrapt

rest er slechts 22 miljoen euro aan directe inkomensoverdracht via het Fonds BKVB.

Daarvan gaat 12 miljoen euro naar beeldend kunstenaars.

Wij begrijpen dat de regering ingrijpend moet bezuinigen.

Maar de WWIK (vier jaar) is essentieel voor kunstenaars die van de academies komen.

Gedurende vier jaar krijgen zij de tijd om ideëen te ontwikkelen.

Bovendien maken ook jonge acteurs, musici en dansers gebruik van de regeling.

In de bijlage vind u het advies dat wij naar Jetta Kleinsma van SZW stuurden.

De regeling kan eenvoudiger:

Haal die progressieve inkomenseis eraf.

Gewoon èèn bedrag gedurende vier (of liever vijf) jaar.

Dat is veel simpeler om uit te voeren

En minder stressvol voor de betrokkenen.

Verder kun je besparen door op Kunstenaars & Co te korten,

waar 90 mensen werken, budget 19 miljoen?

Zij trachten kunstenaars tot cultureel ondernemer om te smeden.

In Engeland doet Artquest hetzelfde voor veel minder geld (130.000 pond,

zie www.artquest.org.uk)

Kunst biedt reflectie en laat ons zien wie wij zijn. Kunst is het erfgoed van de toekomst!

Zie ook Youtube Stop de culturele kaalslag:

http://www.youtube.com/watch?v=BLbG9MCFNnw

Met vriendelijke groet, Anne Berk kunstrecensent

namens PlatformZonderKunstenaarsGeenKunst