via cultuurbeleid.nl

14 sept

De Haagse PvdA-fractie stelt de wijze waarop het cultuurbeleid wordt geevalueerd aan de kaak. Dit doet zij naar aanleiding van het proefschrift Performing Arts in the City waarop Quirijn van den Hoogen eerder dit jaar promoveerde. In het proefschrift werd geconcludeerd dat het financieel volgen van instellingen te beperkte informatie oplevert om de doelstellingen van gemeentelijk beleid objectief te kunnen onderbouwen. De PvdA-fractie vraagt de voorzitter van de gemeenteraad of het theoretische model dat Van den Hoogen ontwikkelde toepasbaar kan zijn in de Haagse situatie. Het model gaat uit van meer evidence based policy en houdt meer rekening met de ervaringen/waardering door bezoekers. Lees verder

Link naar site PVDA Den Haag