‘Gemeente Oss : Liberalen bezuinigen eerst op kunst & cultuur 12 nov 10

Kunst en cultuur is de belangrijkste bezuinigingspost voor de liberalen. Op een post van zeven miljoen euro (voor toegankelijkheid van kunst en cultuur voor de inwoners) wil de VVD 2,3 miljoen schrappen. Dat is bijna eenderde.

“Wij hechten eraan dat de amateurkunst uit de wind wordt gehouden. Dan kom je bij de grote instellingen, de Lievekamp, de Groene Engel, de Muzelinck. Heel belangrijke voorzieningen voor Oss, dat is waar, maar wij willen toch graag met ze in gesprek. Dat hebben we al gedaan trouwens, als partij. Kijk, de Lievekamp trekt 130.000 bezoekers per jaar. Als je een ton bezuinigt is dat nog geen euro per kaartje extra. Als je moet kiezen tussen die euro of geld voor een sportvereniging of de WMO, dan weet ik het wel. Schouwburgdirecteuren komen altijd met het verhaal dat de prijsvorming in de theaterwereld heel ingewikkeld is. Dan moet je daar maar anders me omgaan, zeg ik. Dat geldt ook voor het Jan Cunenmuseum. Daar hebben we echt kopzorgen over. Ik vraag me af of Oss wel groot genoeg is voor zo’n museum. Wij vinden ook dat het museum meer geld moet halen uit de private sector, sponsors moet aantrekken.”  (..)’

 

Via galerie Witteveen