Oudje -2007

CKV tekst via kunstcontext

‘Kunst kan dienen ter vermaak. Maar kunst kan ook allerlei kwesties aan de kaak stellen. Kunstenaars in de cultuur van het moderne, wilden vooral een nieuwe maatschappij maken, zij wilden een utopie creëren. In de tweede helft van de twintigste eeuw was kunst vooral een consumptieartikel of vermaaksproduct in de massacultuur. Toch werd er ook in de tweede helft van de twintigste eeuw nog steeds kunst gemaakt waarmee de kunstenaar een politieke of sociaal-maatschappelijke kwestie aan de kaak wilde stellen. In het nieuwe millennium zie je dat kunstenaars onder invloed van de huidige maatschappelijke en politieke ontwikkelingen, hun maatschappelijke verantwoordelijkheid oppakken en kunst maken die deze betrokkenheid toont. Daarbij ontstaan kunstwerken waarin het concept (een ideaal) gevisualiseerd wordt; soms is dat een utopie soms is het gericht op de alledaagse realiteit. ‘

lees meer >>>