KEURMERK

gedeelte uit de tekst:
Iedereen verdient aan de kunst van de kunstenaar, behalve de kunstenaar zelf
Het betreft een onderhandelingssituatie tussen presentatie-instelling en de kunstenaar. Maar de kunstenaar heeft een slechte onderhandelingspositie, omdat (bijna) geen presentatie-instelling aan kunstenaars een vergoeding voor hang- en stagelden en honorarium voor extra werkzaamheden voor de expositie uitbetaald. Het betreft ook een bewustzijnproces: presentatie-instellingen moeten het normaal gaan vinden om vergoedingen te betalen en kunstenaars om vergoedingen te vragen. Kunstinstellingen die kunstenaars vergoedingen bieden om hun werk te exposeren komen in aanmerking voor een FNV Kunstkeurmerk.

FNV KIEM heeft als vakbond een aantal spelregels ontwikkeld voor de instellingen. En wie zich aan die spelregels houdt, krijgt het FNV Kunstkeurmerk op de deur. Het kunstkeurmerk is een honingraad, geïnspireerd door de naam van de Minister van Cultuur: plastèr is de Poolse vertaling van honingraat en is ontworpen door Martin Mommers.

Overigens is FNV KIEM als belangenbehartiger van beeldend kunstenaars van mening dat kunstenaars nooit alleen van de markt (hoe gezond dan ook) kunnen leven, er zullen altijd vormen van subsidies nodig zijn om te kunnen broeden en ontwikkelen.

Wat moet je doen om een FNV Kunstkeurmerk te bemachtigen?• Rijks-, provincie- en gemeente instellingen dienen een hang- en stageldvergoeding te verstrekken, die gerelateerd is aan de inkoopwaarde ( kunstenaarsprijs: atelierkosten + materiaalkosten + arbeidskosten) van de getoonde kunstwerken. De hang- en stageld vergoeding betreft een percentage van de inkoopwaarde, dat van te voren met de kunstenaar wordt afgestemd.
• De provisieberekening van een galerie mag niet hoger zijn dan 1/3 van de netto verkoopprijs.
• Transportkosten, verzekeringen, uitnodigingen en openingskosten komen in alle gevallen voor rekening van de presentatie instelling. Reis- en verblijfkosten van de kunstenaar worden vergoed.
• Wanneer de kunstenaar wordt verzocht extra werkzaamheden te verrichten zal daar een vergoeding tegenover staan van minimaal 50 euro per uur.

Ken je een kunstinstelling die kunstenaars vergoedingen biedt om hun werk te exposeren en die mogelijk in aanmerking komt voor het FNV Kunstkeurmerk, laat het ons dan weten via i.helle@fnv-kiem.nl