leidschdagblad.nl 25-04-2011

‘Doordat de overheid zich terugtrekt en kunst overlaat aan de markt staat de diversiteit van kunst en cultuur onder druk. Dit zegt Robbert Dijkgraaf, president van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. ‘

Lees alles …