De Weekkrant.nl 5-4-2011 (heeft al plaatsgevonden)

Debat Beeldende kunst zonder publiek? (afscheid Hans Esmeijer)

Hans Esmeijer (gedeputeerde provincie Gelderland) stelt dat ?in de veelvormigheid de beeldende kunst haar publiek verliest?. De variëteit in beeldende kunst – van een schilderij tot bijvoorbeeld een installatie met kippen – is te groot, waardoor het publiek niet meer weet waar het aan toe is en afhaakt.

Met het verlies van publiek lijkt de beeldende kunst ook haar belangrijkste legitimatie te verliezen en daarmee haar bestaansrecht. Om dit toch te behouden lijkt het dus noodzakelijk dat de beeldende kunstsector van koers verandert. Maar wat is er nu precies aan de hand? Waar ligt de oorzaak van de kloof tussen beeldende kunst en het publiek en moet deze gedicht worden? Zoekt de beeldende kunst te veel de confrontatie op en zou zij zich meer moeten richten op het behagen van publiek? Mist beeldende kunst de zeggingskracht om publiek aan te spreken? In een verkennend debat wordt onder leiding van Freek van Duijn de kloof tussen beeldende kunst en het publiek besproken.

Voorafgaand aan het debat wordt het boek Standpunt – beeldende kunst- en vormgevingsbeleid provincie Gelderland 2000-2011 gepresenteerd.

05 apr 2011Tijd:20:00Plaats:NijmegenLokatie:LUX