Robert Van Heuven 16 juni 2011

‘De kunsten hebben zich in een negatief frame laten praten, waarin zij de subsidieverslaafde sukkelaars zijn. Maar waar komt dat frame vandaan en hoe komen de kunsten daar weer uit? Bestuurskundige Hans de Bruijn: ‘Er is vanuit de sector nooit een mooie taal of een mooi frame ontwikkeld dat aanspreekt. Dat potentie heeft om mensen te grijpen.’

Lees alles …