Kunsten 92

PERSBERICHT

Amsterdam, 24 augustus 2010

Cultuur wacht buitenproportionele bezuiniging

Zoals u ook heeft kunnen lezen in de kranten, komt er regelmatig nieuws van de formatietafel naar buiten, ook over cultuur. Niets is nog definitief maar duidelijk is wel dat cultuur buitenproportioneel lijkt te worden aangeslagen. Wordt er gemiddeld op de Rijksuitgaven 8% bezuinigd, voor cultuur moeten we rekening houden met een korting van rond de 20%. Kaasschaven en efficiencyslagen hebben dan geen zin meer. In combinatie met de reeds aangekondigde bezuinigingen van gemeenten en provincies worden straks heel veel culturele instellingen bedreigd in hun voortbestaan, klein èn groot.

Beide coalitiepartners zeggen in hun verkiezingsprogramma’s groot belang te hechten aan kunst en cultuur. Maar de haalbaarheid van de voorstellen van de VVD om de verantwoordelijkheid voor de kunsten “terug te geven aan de burger” (wat wil zeggen: minder subsidie, meer private financiering en verhoging van eigen inkomsten) is niet onderzocht op werkelijkheidszin en dreigen nu te leiden tot opheffing van grote delen van de kunstsector, met alle schadelijke gevolgen van dien voor samenleving, onze internationale positie en nationale economie.


Paradisodebat op zondag 29 augustus 16.00 uur in Paradiso te Amsterdam
Graag wijs ik u hierbij nog even op het programma voor het Paradisodebat aanstaande zondag in Paradiso.
Er worden feiten en cijfers gepresenteerd over de huidige stand van zaken en de mogelijkheden die er nog zijn om efficiëntie in de sector te verbeteren. Ook zullen gegevens worden verstrekt over de bredere economische en maatschappelijke betekenis van de kunst- en cultuursector. Hierover en over de rol die de overheid daarin speelt zal worden gedebatteerd, mede op basis van de uitkomsten van het onderzoek door Bureau Berenschot.

Naast de presentatie van onderzoeksgegevens van zullen drie relatieve buitenstaanders een korte inleiding te houden, te weten:
Eric van Eerdenburg, directeur Lowlands en directielid van Mojo Concerts
Jos Vranken, directeur Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen/NBTC
Alexander Rinnooy Kan, voorzitter Prins Bernhard Cultuurfonds

Aan het debat nemen ook de cultuurwoordvoerders uit de Tweede Kamer deel en vertegenwoordigers uit de kunstsector. Debatleider is Twan Huys. Het belooft een bijzonder interessante bijeenkomst te worden.

PARADISODEBAT
Weteringschans 6-8 1017 SG AMSTERDAM
T + 31 (0)20 626 87 90
Aanvang: 16:00 uur, zaal open 15:30