Zondag 14 november 2010 om 16:00 uur geeft de internationaal gerenommeerde kunstenaar Martha Rosler de derde Hermeslezing over de maatschappelijke en politieke positie van kunstenaars: “CREATIVE CLASS: ART, CREATIVITY, URBANISM“.

Martha Rosler gaat in op de maatschappelijke en politieke positie van kunstenaars in de context van Richard Florida’s sociaal-economische theorie van de ‘creatieve klasse’. Het is de vraag of kunstenaars alleen maar blij moeten zijn met deze belangstelling voor hun positie. Wat betekent het voor de kunst wanneer de aanwezigheid van kunstenaars in een stad of regio vooral wordt gezien als een motor voor economische groei? Kunnen autonome kunstenaars wel floreren binnen de ontwerpgerichte logica van de creatieve industrie? Staat de triomf van de creatieve klasse voor de langverwachte maatschappelijke emancipatie van kunstenaars, of juist voor hun onderwerping aan een instrumentele systematiek?

Hermeslezing

De Hermeslezing is een tweejaarlijkse lezing, gestart in 2006, van een internationaal bekende kunstenaar over de plaats van de kunst in het culturele en maatschappelijke spanningsveld. Daarbij gaat het om fundamentele vragen als: Hoe verhoudt de beeldende kunst zich tot de hedendaagse beeldcultuur? Wat is er over van de kritische functie van de kunstenaar en het kunstenaarschap? Moet de beeldende kunst zich maatschappelijk positioneren, en zo ja, hoe?

Het initiatief voor de Hermeslezing is ontstaan uit een samenwerking tussen Hermes, het netwerk van ondernemers in ‘s-Hertogenbosch dat kunst en bedrijfsleven bij elkaar wil brengen, en de Akademie voor Kunst en Vormgeving AKV | St Joost in ‘s-Hertogenbosch. Eerdere Hermeslezingen: Jeff Wall (2008) en Liam Gillick (2006). www.hermeslezing.nl

Martha Rosler

Martha Rosler (Brooklyn, NY) heeft sinds de vroege jaren zeventig een rijk beeldend oeuvre opgebouwd. Behalve videowerken, foto/tekstmontages, performances en projecten op locatie is ze ook de auteur van kritische essays over kunst, kunstcontext en kunstpolitiek.

Met collega-kunstenaars als Allan Sekula en Mary Kelly behoort Rosler tot de generatie kunstenaars die het gedachtegoed van de conceptuele kunst heeft gecombineerd met een politiek getinte stellingname tegenover kunst en maatschappij. Roslers fotomontages, bijvoorbeeld, becommentariëren de manier waarop oorlogen en andere geopolitieke gebeurtenissen door de massamedia worden verzacht door deze te presenteren als onderdeel van leefstijl, huiselijkheid, seksualiteit en modern comfort.

Praktische informatie

Hermeslezing 2010 door Martha Rosler

Datum: zondagmiddag 14 november 2010

Aanvang: 16.00 uur (ontvangst vanaf 15.30 uur)

Locatie: Provinciehuis, Brabantlaan 1, 5216 TV  ‘s-Hertogenbosch

Toegang gratis.

Tentoonstelling in SM’s – Stedelijk Museum ‘s-Hertogenbosch

Van 13 november 2010 t/m 13 februari 2011 presenteert het SM-s museum in ‘s-Hertogenbosch de tentoonstelling Point and Shoot, waarin het werk van Martha Rosler centraal staat. De tentoonstelling wordt zaterdag 13 november om 16:00 uur geopend in aanwezigheid van de kunstenaar (informatie: www.sm-s.nl).