Volkskrant 3-12-2010

Zijlstra’s plan komt vandaag aan de orde in het kabinet. De staatssecretaris wil de huidige vierjarige subsidieperiode met een jaar verlengen, tot 2014. Het wordt kunstinstellingen verboden om na 2013 verplichtingen aan te gaan. De reden is dat Zijlstra de kosten die voortvloeien uit het opheffen van instellingen zo laag mogelijk wil houden.’

Die wijziging kan een paar jaar duren. In een eventuele stelselwijziging zal ook de positie van bijvoorbeeld het Fonds voor de Podiumkunsten, de Mondriaan Stichting en het Nederlands Fonds voor de Film aan de orde zijn.’

‘De Raad voor Cultuur zal in april of mei volgend jaar een advies uitbrengen over de plannen van Zijlstra. Daarna zal Zijlstra met een concreet plan komen voor een nieuwe opzet van het stelsel.’

lees meer >>>