BTW verhoging half jaar uitgesteld
‘Het voorstel van Weekers is een compromis, waar hij toe gedwongen werd omdat in de Eerste Kamer zelfs de fracties van de regeringspartijen CDA en VVD aandrongen op uitstel van de invoeringsdatum, naar 1 september.

Weekers stelde in de senaat dat het verschil in opvatting tussen de Tweede en de Eerste Kamer de zaak lastig maakte. De Tweede Kamer had al ingestemd met de verhoging per 1 januari, de Eerste Kamer was daar tegen en sommige fracties dreigden zelfs tegen het belastingplan van Weekers te stemmen, waar de btw-verhoging onderdeel van uitmaakt.’ lees alles >>>

‘De discussie in de Eerste Kamer gaat nu over de motie om kunstvoorwerpen niet van 6% naar 19% te laten stijgen, de staatssecretaris raadt het aannemen van de motie af. Overigens blijkt uit de discussie ook dat de uitstel van de BTW verhoging naar 1 juli alleen voor de podiumkunsten geld en niet voor kunstvoorwerpen.’

FD meerderheid-eerste-kamer-stemt-belastingplan

NOS senaat-eist-uitleg-rutte-over-btw

Reformatorisch dagblad meerderheid_eerste_kamer_steunt_belastingplan
‘Er was nog één persoon in Nederland die moest toestemmen”, zegt Schuurman in een verwijzing naar PVV-leider Wilders. Die zag in dat door het verzet van de senatoren invoering van de btw per 1 juli het maximaal haalbare was.

22-12-2010 Mailing Ron Jagers van 6blijft6.nl: politiek gezien was het gisteren een spannende aangelegenheid. maar dat is politiek. hoe spannend was het gisteren voor de kunstensector? wel, de kunstensector moet per 1 januari gewoon 19% btw gaan doorvoeren. de individuele kunstenaar die rechtstreeks op de particuliere markt opereert zal dat gelijk merken: het werk dat eerst 1.000,- moest opbrengen zal omhoog moeten naar 1.123,-. of de kunstenaar neemt een verlies van 123,-. zo liggen de feiten. alleen de schouwburg- en concertkaarten hebben respijt. lees het officiële verslag van de 1e kamer:
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/fin/nieuws/2010/12/21/verhoging-btw-theater-en-concertkaarten-uitgesteld.html

kortom, onderdee6 van de tweede nota van wijzigingen belastingplan 2011 blijft gewoon:

“Bron: Tweede Nota van wijziging Belastingplan 2011, pagina 9
Teneinde onduidelijkheid te voorkomen over de vraag welk tarief van toepassing is bij de tariefwijzigingen in de omzetbelasting ter zake van kunstvoorwerpen, wordt expliciet bepaald dat het tijdstip waarop het belastbare feit zich voordoet, bepalend is.”

http://belastingplan.prinsjesdag2010.nl/belastingplan-2011/cDU34_Belastingplan-2011.aspx?intPage=3