Boekman.nl

Digitaal: Maatschappelijke ontwikkelingen dwingen de kunstensector tot nieuwe stappen. Een verzameling nieuwe en eerder in Boekman verschenen artikelen. ga hier naar de site voor de volgende artikelen:

* Thije Adams geeft een 7-stappenplan voor een nieuw cultuurbeleid (nieuw)
* Brigitte Bloksma pleit voor een nieuwe legitimiteit van de culturele infrastructuur(nieuw)
* Kim Rikken pleit voor een meer ondernemende mentaliteit bij kunstenaars.(verschenen in Boekman 84)
* Cas Smithuijsen over het spanningsveld tussen politici en professionals in de cultuurpolitiek (verschenen in Boekman 81)
* Kees Vuyk over de plaats van kunst in een postautonome samenleving(verschenen in Boekman 81)
* Anita Twaalfhoven over de intrinsieke waarde van kunst (verschenen in
Boekman 77)
* Els van der Plas over kunst als basisbehoefte (verschenen in Boekman 77)
* Charlotte De Grootte over kunst en gezondheid (verschenen in Boekman 77)
* Rinus van Schendelen geeft een aantal tips voor een intelligentere kunstlobby(verschenen in Boekman 76)