Zondag 29 augustus vond in Paradiso het jaarlijkse cultuurpolitieke debat plaats. Deze keer was het thema: kunst & cultuur, het investeren waard?

Berenschot heeft een presentatie gegeven over kunst & cultuur in breder economisch perspectief.

Paradisodebatten 2008 en 2009

Op zondag 30 augustus vond tijdens de Uitmarkt in Amsterdam het Paradisodebat plaats. Bij dit jaarlijkse debat wordt een actueel onderwerp uit de cultuurpolitiek uitgediept, mede op basis van onderzoek van Berenschot dat die dag wordt gepresenteerd. Dit jaar was het thema: de kloof tussen kunst en politiek. De wens tot versterking van de politieke en maatschappelijke betrokkenheid bij kunst, cultuur en erfgoed wordt ook in de kunstsector breed gedeeld. Over de gevolgen die dat zou moeten hebben voor het cultuurbeleid lopen de meningen uiteen.

Vragen voor het debat waren hoe het draagvlak voor kunst en cultuur bij de politiek en in de samenleving kunnen worden vergroot. Moet de politiek zich werkelijk meer met de kunsten bemoeien? En moet de kunstwereld bijdragen aan de realisering van politiek-maatschappelijke doelen? Berenschot deed onderzoek naar de hoofdlijnen van beleid en de wijze van beoordeling en toekenning van cultuursubsidies binnen 10 grote gemeenten. De presentatie en de onderliggende onderzoeksgegevens zijn hier te downloaden.

In 2008 heeft Berenschot in het kader van het Paradiso-debat een onderzoek verricht naar de ontwikkeling van de rijksuitgaven aan kunst & cultuur over de perioden 1998-2007 en 2008-2012. Hierbij is ook een vergelijking gemaakt met de G4 en met andere inkomstenbronnen.