nieuwsbrief Beroepsvereniging Beeldend Kunstenaars

BBK Nieuwsbericht – 22 december 2010 [gedeeltelijk overgenomen van hun site]

Beste collega,

Tot onze spijt moet de BBK in plaats van een mooie kerstwens met slecht nieuws komen.
Gisteren is, ondanks alle lobby die we hebben ingezet om dit tegen te gaan, de BTW op beeldende kunst verhoogd naar 19%.
De oppositie in de Eerste Kamer heeft zich, op aandringen van de BBK op het laatste moment nog hard gemaakt om dit tegen te gaan, of in ieder geval uit te stellen, zoals bij de podiumkunsten het geval is. Dit heeft niet mogen baten. De motie tegen de verhoging van BTW op beeldende kunst is helaas verworpen.

Dit betekent dat per 1 januari 2011 alle beeldende kunst onder het hoge tarief van 19% valt.

Facturen die in 2010 nog zijn uitgeschreven vallen nog onder de oude regeling. De BBK raadt haar leden daarom aan om, indien mogelijk, dit jaar nog facturen uit te schrijven voor opdrachten die lopen en met dit argument kopers over de brug te trekken om nu nog een koop aan te gaan. We realiseren ons dat dit in de praktijk niet zo eenvoudig is.

Verder willen ze meegeven dat op dit moment wordt nagegaan of er verdere acties mogelijk zijn. Veel leden hebben al mailtjes met ideeën en opties gestuurd. Hierin werden onder meer rechtszaken of aankaarten bij Europa meegegeven. Met name op deze vlakken zal de BBK bekijken wat mogelijk is.

Er zijn ook acties gaande waarbij kunstenaars wordt opgeroepen vast te houden aan het lage tarief van 6%. Dit is een mooi initiatief, maar zeer risicovol. Een individuele rechtszaak is niet haalbaar, omdat de wet simpelweg is aangepast. Als de belastingdienst weinig coulant is kan een dergelijke actie boetes en op z’n minst naheffingen opleveren.

 

lees alles >>>