Zie hier: http://www.artflowforpakistan.nl/
VOOR mogelijkheden en VOOR samenwerking en VOOR een concreet doel: mensen in nood redden, met Kunst.

Kunstenaars en particulieren doneren kunst en design voor getroffenen van de watersnoodramp in Pakistan.

Alle donaties worden op 2 oktober 2010 geveild in het Nederlands Architectuur instituut, in de centrale tentoonstellingsruimte.

Art Flow for Pakistan heeft jong talent, gevestigde namen, design etc etc.

Met de opbrengst helpen we mensen in Pakistan aan schoon drinkwater. De opbrengst komt ten goede aan LifeStraws. Dat zijn waterzuiveringsfilters waarmee vervuild water drinkbaar wordt.

Het kan zonder strijkstok! Geen cent wordt besteedt aan organisatie en management in Nederland.

Art Flow for Pakistan is web 3.0. We hebben geen kantoor en werken op een PBspace vanuit verschillende steden in Nederland.

Contact? Mail naar artflowforpakistan@gmail.com of bel met Rogier Maaskant: 06 81737279 of Gudrun Feldkamp: 06344377900