* Almelo: ‘Moedeloos van de blabla-verhalen over kunst’ 24 nov 10

Een nieuwe kunstnota met allerlei mooie voornemens en een bijbehorend actieplan in wording. Ger Bonsink, beeldend kunstenaar en voorzitter van de Kunst Werkplaats Almelo, waarin hij met twintig lokale collega’s samenwerkt, neemt het min of meer voor kennisgeving aan. (..)

Hij haalt als voorbeeld de zogenoemde eenprocentsregeling aan, die instellingen en bedrijven opdraagt om bij bouwprojecten een procent van het investeringsbedrag te investeren in een kunstwerk.

Ook in de jongste visie op kunst in de openbare ruimte keert deze regeling terug met zelfs een voornemen tot uitbreiding naar andersoortige bouwwerken als bruggen, viaducten en wegen. “Mijn ervaring is dat de gemeente slordig met die regeling is en hem lang niet overal laat toepassen.” (..)

Hij maakt er geen geheim van dat het hem een doorn in het oog is dat de gemeente voor kunstprojecten die ertoe doen vaak haar heil zoekt buiten zeg maar stad en ommeland. (..)

___________________________________

Reactie wethouder: Bezuinigingen Boxmeer 24 nov 10

de gemeente Boxmeer heeft slechts één gemeente boven zich heeft staan als het gaat om de hoogte van de gemeentelijke bezuinigingen op posten van Kunst en Cultuur. Met 30% besparingen staat Boxmeer tweede na Ech-Susteren (41%) in Limburg. (..)

Volgens mevrouw Hendriks geeft de 30% een vertekenend beeld: “Onze gemeente gaf vergeleken met andere gemeenten vóór de bezuinigingen namelijk relatief veel uit aan Kunst en Cultuur.” (..)

___________________________________________

* Arnhem : ‘Vervolg protest cultuur’ 24 nov 10

De protestmanifestatie Arnhem schreeuwt om cultuur van afgelopen zaterdag krijgt een vervolg. “We zijn er duidelijk nog niet klaar mee. De actie van zaterdag was slechts een aftrap. We moeten blijven opkomen voor onze belangen”, meldt Ruud van Meijel namens de organisatie. (..)

In Arnhem werkten amateurs en professionals uit de cultuurwereld intensief samen voor de actie. “Dat is al een enorm winstpunt”, vindt Van Meijel. “We gaan bekijken hoe we in de toekomst met elkaar kunnen blijven optrekken.”

[]

Brandbrief Culturele Raad Borsele over bezuinigingen 24 nov 10

De voorgenomen bezuinigingen op het cultuurbudget komt de leefbaarheid van Borsele niet ten goede. Dat schrijft de Culturele Raad Borsele in een brandbrief aan het college van burgemeester en wethouders.

Volgens de Raad is het ‘kortzichtig en nauwelijks effectief’ om te bezuinigen op cultuur, gelet op het feit dat het cultuurbudget slechts een zeer klein percentage van de jaarlijkse gemeentelijke bestedingen beslaat. ‘Een actief kunst- en cultuurbeleid zorgt voor verbinding en is een belangrijke impuls voor economische ontwikkeling. Als de bezuinigingen worden doorgevoerd, gaat dat ten koste van de leefbaarheid en neemt de aantrekkelijkheid van Borsele als vestigingsplaats voor nieuwe bewoners, jongeren en ouderen, maar zelfs voor bedrijven’ aldus de Culturele Raad in de brief. (..)