Rijksoverheid

27-12-2010
Adviesaanvraag cultuurbeleid
Educatie blijft een belangrijk element in het rijkscultuurbeleid en is één van de vijf basiscriteria voor subsidietoekenning. Dat blijkt uit de adviesaanvraag van 17 december aan de Raad voor Cultuur van staatssecretaris Zijlstra van Cultuur. De staatssecretaris legt bij educatie expliciet de nadruk op kinderen en jongeren in het onderwijs, hoewel de bezuiniging op de cultuurkaart wordt bevestigd. Zijlstra vraagt de raad om aan te geven hoe contacten tussen het onderwijs en de cultuursector versterkt kunnen worden. Daarnaast verzoekt hij de raad met voorstellen te komen voor de bundeling van expertise en ondersteunende taken op het gebied van educatie.

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ocw/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2010/12/20/adviesaanvraag-cultuurbeleid.html

via cultuurnetwerk