AKiZ.nl

Sinds 1 oktober is er op initiatief van kunstruimte W45 in Goes een samenwerkingsverband tussen verschillende aanbieders van Actuele Kunst in Zeeland tot stand gekomen: onder de naam Actuele Kunst in Zeeland A_KiZ.Het bijzondere hieraan is dat het een samenwerking is tussen de belangrijkste kunstenaars- initiatieven en instellingen op het gebied van hedendaagse kunst in Zeeland.

Wat A_KiZ samenbindt is de kwaliteit van de aangesloten initiatieven: hoogwaardige actuele kunst presenteren in dito kwaliteit expositieruimten met gevoel voor urgentie en discours. Het bijzondere van dit samenwerkingsverband is dat de tentoonstelling/presentatieruimten – op een enkele uitzondering na – door kunstenaars gedreven worden.

De doelstelling van A_KiZ is het elkaar versterken door samen te werken met behoud van eigen identiteit en gezamenlijk naar buiten te treden, onder meer middels de site www.akiz.nl en op Facebook. Op de site wordt een belangrijk deel ingenomen door een tentoonstellingsagenda waarin de kunstactiviteiten worden gecommuniceerd. Dat heeft hopelijk tot resultaat dat kunstliefhebbers uit Nederland en België de komende tijd Zeeland weten te vinden als een provincie waar hoog-waardige actuele kunt een belangrijke plek heeft.
De website is tot stand gekomen dankzij Bianca Runge, Le Secet. Als secretariaat functioneert stichting W45 kunstruimte, met name coördinator George Schade.

a-kiz