via BBK

Aankopen- en opdrachtenbeleid met miljoenen gekelderd

BBK – Tussen 2008 en 2009 zijn de budgetten voor opdrachten en aankopen gekelderd met bijna 8,7 miljoen euro. De BBK vreest dat die trend zich onverminderd zal doorzetten.
Tegelijkertijd dreigt, door de vele bouwstoppen die zijn afgekondigd, de percentageregeling voor beeldende kunstopdrachten via het Atelier Rijksbouwmeester te worden geminimaliseerd. Werd er in 2008 nog circa 2 miljoen besteedt, in 2010 loopt dit naar schatting al terug tot ongeveer een half miljoen. Gevreesd moet worden dat er in 2011 amper 3 ton aan kunstopdrachten zal worden uitgegeven.