“Kunstenaars worden opgeleid om gewone dingen op een vernieuwende wijze te zien. Ze moeten zien en zichtbaar maken. Kunstenaars hebben een maatschappelijke taak en dat vinden wij als kunstwetenschappers heel belangrijk, omdat het een beveiliging is tegen tegen automatismen.

RUG OPINIE 2004 Hans van Maanen.

[2004] Er wordt flink gesneden in de cultuursubsidies. Het kabinet bezuinigt maar liefst 19 miljoen euro, een reële bezuiniging van 54 miljoen euro, berekende bureau Berenschot. Orkesten, theatergezelschappen en poppodia strijden voor hun bestaan. Hoe moet het verder met het Nederlandse cultuurbeleid? Vier vragen beantwoord door Hans van Maanen, hoogleraar Kunst en Maatschappij aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Wat is de taak van de overheid in het kunstbeleid?

Wat is hierin de taak van de kunstenaar?

Heeft de publieke smaak geen belangrijke rol?

Stel u bent staatssecretaris van Cultuur, wat doet u?

Lees het volledige opiniestuk hier >>>